January 17, 2021
Breaking News

เครื่องพันพาเลทด้วยฟิลม์ยืดตัวเลือกที่ดีที่สุดที่ทำให้เห็นสินค้าเด่นชัดบนพาเลท

เครื่องพันพาเลทด้วยฟิลม์ยืดตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ผลิตที่ต้องการให้เห็นสินค้าเด่นชัดบนพาเลท เครื่องพันพาเลทด้วยฟิลม์ยืด สามารถปกป้องพาเลทบรรทุกสินค้าได้ครอบคลุมมาก ระบบการพันพาเลทแบบนี้ มีราคาสูงกว่าแบบอุปกรณ์ที่เป็นแขนโรตารี่หรือแบบแท่นหมุน แต่จะปกป้องสินค้าบนพาเลทให้ปลอดภัยจากความชื้น รังสียูวี และสภาพอากาศภายนอก รวมทั้งอันตรายของการขนย้ายสินค้าระหว่างคลังสินค้าอีกด้วยตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ผลิตที่ต้องการให้เห็นสินค้าเด่นชัดบนพาเลท เนื่องจากเทคโนโลยีการพันพาเลทด้วยฟิลม์ยืดจะมีความโปร่งใส นอกจากจะทำให้เห็นสินค้าชัดเจนแล้ว เทคโนโลยีนี้ยังช่วยลดการใช้ฟิล์มด้วย เครื่องพันพาเลทด้วยฟิลม์ยืดมีอัตราการทำงานสูงสุด นั่นคือ 100 พาเลทต่อชั่วโมง เครื่องพันพาเลท ระบบออโตเมชั่น แบบกึ่งอัตโนมัติ และแบบอัตโนมัติ การเลือกระดับของระบบออโตเมชั่นที่ใช้ขึ้นอยู่กับผลผลิตในบรรจุภัณฑ์ที่ต้องจัดการและงบประมาณของคุณ เครื่องพันแบบใช้มือหรือแมนนวลต้องใช้พนักงานในการใส่ฟิลม์เอง เครื่องแบบกึ่งอัตโนมัติรวมไปถึงเครื่องพันแบบแท่นหมุน และแบบแขนโรตารี่ที่พันพาเลทโดยอัตโนมัติ แต่ก็ยังต้องใช้พนักงานขับรถยกมาตักพาเลทสินค้าที่ยังไม่ได้พันมาวางที่แท่นและช้อนเอาพาเลทที่หุ้มเรียบร้อยแล้วออกไปเก็บ ...
Posted in UncategorizedTagged